koklerkitab@gmail.com
0535 574 22 26

  30
  40
  %25
  indirim
  Basım Tarihi:
  2010
  Sayfa Sayı:
  524
  Dil:
  Türkçe
  Tedarik Süresi :
  24 Saatte Kargoya Teslim

  Reşahât ayn-ül Hayât kitabında böyle büyük insan numûnelerinin menakıbı yazılıdır.

  Büyüklerimizin: “İlim sadırlardan – kalblerden-satırlara geçerken çoğunu kaybetti” sözü mûcibince, kalblere âid olanlar yazı ile, dil ile ifâde edilemez. Sadırlarda bulunanlar muhabbet, zikir, niyyet, güzel ahlâk ve murakabe gibi, zevkle alâkalı ma‘nevî güzellikler ve tatlar olduğundan , bunları tadacak ma’nevî damak da, ancak insanın kalbi ve ruhûdur. Veya kısaca insanın gönlüdür. Şimdi o insanların yetiştiği sohbet ve meclisler dünyada kalmadı. Onların mektebleri kalmadı. Bu zamanın sırtı ise, o ma‘nevî yükü taşıyacak güçte değildir. Buna rağmen ümidsiz olmamalıdır. Bu zulmetli zamanlarda yaşayanlar için de, hadîs-i şerîflerde müjdeler vardır. Selîm tabiatlerden ve istikamet üzere bulunan kalblerden sızan hakîkî îman ve irşâd damlalarına, bütün samimiyetimizle gönüllerimizi açık tutalım! Belki: “Yemen tarafından Rahmanın nefesini duyuyorum” hadîs-i şerîfinde olduğu gibi, bir Rahmanî nefes içimize üflenir de dünya ve âhıret seâdetine kavuşuruz. Haberde : “Rahmanın cezbelerinden bir cezbe insanların ve cinlerin ameli mesâbesindendir” buyuruldu.

  Kitabın müellifi Alî bin Hüseyin’dir. Hüseyin Vâiz-i Kâşifî hazretlerinin oğludur. Fahreddin ve Sâfî isimleri ile meşhûrdur. 867 (m.1462) senesinde dünyaya gelmiş, 939 (m.1533) de Herat’ta vefât etmiştir. Kendi ifadesi ile, iki defa Hâce Ubeydullah Ahrâr hazretlerinin sohbeti ile şereflenmiş, toplam bir sene onların Cennet misâli sohbetlerinde bulunarak, kesb-i kemâlât ve fuyuzât eylemiştir. Bu kitabı hicrî 909 (m.1503) senesinde yazmış ve 909 rakamına ebced hesabı ile eş düşen ‘Reşahât’ ismini vermiştir.

  Ve yine bu kitabda, muhabbet ve zikr-i ilâhî ile doymuş tecelli ve müşâhedeler ile ihsân mertebesine erişmiş, nefsinin esaretinden kurtulmakla, Allahu teâlâya kul olma zevkini hakîkî hürriyet olarak anlamış ve tatmış mürşidlerden ve evliyâdan çok şeyler okuyacaksınız.

  Yusuf-i Hemedânî hazretlerinden itibaren Hâce Ubeydullah hazretlerine kadar olan târihî seyir ve her cebhesi ile Hâce Ubeydullah Ahrâr hazretlerinden bahs eder.

  Resahât çok kıymetli bir kitabdır. Son asırların en büyük âlim ve velîlerinden Seyyid Abdülhakîm Arvâsî (kuddise sırruh), hazîne değerindeki

  Resahât kitabını okumanın büyük bir seâdet, okuyanın çok ta’lili kullardanolduğunu bildirerek: “Resahât okumak insanın ihlâsını artırır” buyurmustur.