koklerkitab@gmail.com
0535 574 22 26

  20
  30
  %34
  indirim
  Yazar:
  Basım Tarihi:
  2010
  Sayfa Sayı:
  398
  Dil:
  Türkçe
  Tedarik Süresi :
  24 Saatte Kargoya Teslim

  İslâm âleminde yazılmış en güzel, en manidâr birkaç divândan biridir. Mevlâna Abdurrahman Câmî’nin ve Hâfız’ın divânları gibidir. Seyyid Abdülhakîm Arvasî hazretleri, Arabî divânlardan Ömer İbn-i Fârıd’ın, Fârisî’den Mevlânâ Hâlid efendimizin divânlarını takdim ve tercih ederdi. Mürşidi, Seyyid Fehim hazretlerinin torunu Tâhâ efendi’ye, Mevlânâ Hâlidin DİVAN’ını hediye ettikleri zaman: “Bu Divânın kıymetini bil. Bunu çok oku. İstanbol’a bedeldir. Hâşâ! Yanlış söyledim, dünyaya bedeldir” buyurmuşlardı. Bir gün Hüseyin Hilmî Işık hocamız bizim eve teşrif ettiler. İşbu Divândan okuyup izâh ettiler ve buyurdular: “Mevlânâ Hâlid efendimizin Divân’ını çok edeble ve muhabbetle okumalı, her beytinde ağlamalıdır. Çok hurmet ve tazîm etmelidir.”

  Mevlânâ Hâlid hazretlerinin Divânı tertib edilinceye kadar, o taraf halkı Cüzeyrî hazretlerinin şiirlerini ihtivâ eden Kürdî divânını okurlardı. O da aşk ve muhabbetle yazılmış kalblere tesir eden bir divândır. Sonra Hâlidîler bu Divân-ı Hâlid’i ezberler ve her mecliste okur oldular.

  Bizim tercümeye gelince: Çok büyük kısmı zâhirî bir tercüme olup kelimelerin lügat manâları esas alınmıştır. Mümkün mertebe vezin ve kafiye kalıblarına uyarlamağa gayret ettik. İşâret, manâ, teşbîh, temsil taraflarına çok eğilmedik. Şiir hâlinde çevirmeğe giriştiğimizden, şiir icabı, bazı ufak ayrılmalar olmuş olabilir. Kafiye ve vezin gereğine bir de bizim eksikliğimizi eklersek, okuyanların bizi afv etmeleri belki daha kolay olur; yoksa Mevlânâ Hâlid hazretlerinin divânını tercümeye, hem de şiir hâlinde tercümeye kalkışmak akıldan uzak olduğu kadar, edebden de uzaktır. Ancak Divânı okumak istiyenlere bir kolaylık olabilir. Yani bu tercümemiz, tam Divân olmayıp, ondan haber veren bir numûnedir. Şiire kabiliyyetim olmasaydı, buna asla cesâret edemezdim. Mâlumunuz, şiirde kasd olunan ma’nâyı en iyi, onu kaleme alan bilir. Ama zâhiren de olsa, şeklen de olsa, sadece kelimelerden ibâret de olsa, yine de çok şey ifâde etmekte, ma‘nâlara doğru ilerlemekte olup, kalb ve rûh letafetine âşina eylemekte, okuyanların ma’nevî taraflarını, kalblerini ve ruhlarını tahrîk ile muhabbet ve yakînlerini kuvvetlendirmekte, şiirdeki o tatlı zevk ve heyacan, insanın içinde saklı olan kudsî emâneti hatırlatmakta ve rububiyyet karşısında ubudiyyet tavrını takınmaktan ibâret olan o ma‘nevi emâneti taşımak ve taşıtmak gayretini kamçılamaktadır. Böyle bir faydaya sebeb olduğundan Mevlânâ Hâlid efendimize minnettârız!

  Süleyman Kuku

  DAMRA YAYINLARI