19
27.50
%31
indirim
Yazar:
Basım Tarihi:
Ekim 2020
Sayfa Sayı:
175
Dil:
Türkçe
Tedarik Süresi :
48 saatte kargoya teslim

SÜLEYMAN SIRRI EFENDİ VE MAKASID-I MÜNCİYE ADLI ESERİ

Elinizdeki bu kitap, son dönem Osmanlı âlimlerden olan Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi (1851-1931) tarafından kaleme alınan Makâsıd-ı Münciye fî Siyeri Fahri’n-Nübüvve adlı beş ciltlik yazma eser ve müellifi üzerine yapılan bir inceleme ve araştırma çalışmasıdır.

Makâsıd-ı Münciye, Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve akabinde de Millî Mücadele’ye şahit olmuş bir âlimin ve bununla birlikte altı yıl boyunca cephedeki tek oğlunun sağ salim evine dönmesini bekleyen bir babanın kaleminden çıkmıştır. Buhranlı savaş yıllarının atmosferinde kaleme alınmış bu eser, aynı zamanda bir müellifin içinde yaşamış olduğu devrin sosyal ve siyasi şartlarının eserine ne ölçüde yansıyabileceğine dair çarpıcı örnekler barındırmaktadır. 

Bir başka açıdan değerlendirildiğinde, Süleyman Sırrı Efendi’nin Makâsıd-ı Münciye’si, Oryantalistler tarafından yazılan İslam Tarihi ile ilgili kitapların tercümesinin toplumsal bir infiale sebebiyet verdiği bir dönemde kaleme alınmıştır. Eser, bir yönüyle Meşrutiyet dönemi Osmanlı kamuoyunda dile getirilen Ehl-i Sünnet çizgisinde bir Siyer-i Nebî yazımı ihtiyacına cevap vermeye çalışmakta, başka bir yönden de farklı cephelerde devam eden savaş ortamında halkın mücadele ruhunu diri tutmaya çalışmaktadır.

Makâsıd-ı Münciye’nin transkripsiyonu ve muhtasar değerlendirmesi tarafımızca yapılmış ve Yazma Eserler Kurumu tarafından basılacaktır. Eser hakkında yapılan daha geniş çaplı bir araştırmanın ürünü olan bu kitap, siyer literatürümüze bir zenginlik katması gayesiyle, alanında önemli çalışmalara imza atan Siyer Yayınları tarafından okuyucuyla buluşturuluyor