koklerkitab@gmail.com
0535 574 22 26

  50
  80
  %38
  indirim
  Basım Tarihi:
  2014
  Sayfa Sayı:
  687
  Dil:
  Türkçe
  Stok Durumu:
  stokta
  Tedarik Süresi :
  48 Saatte Kargoya Teslim

  ...İnsanların hakiki rahatları, saadetleri ilahi bir din sayesinde tecelli eder; düşünceli şahsiyetlerin ruhları, vicdanları ancak böyle bir din sayesinde huzursuzluktan kurtulur, sukunet bulur. Beşeriyetin yaratılışındaki yüksek gaye, ancak böyle bir dine sarılmakla husule gelir. O halde, uyanık bir ruha, temiz bir vicdana malik olan hangi insandır ki, kendisini böyle hakiki bir dine ihtiyaçtan azade görebilsin? Kendi şahsiyetini, istikbalini, saadetini korumak isteyen hangi bir insandır ki, böyle ulvi bir dinin itikada, nezafete, ibadete, helal ve harama, ahlaka dair olan kutsal hükümleri hakkında muhtaç olduğu bilgileri elde etmek istemesin?... O mübarek dinin zuhuruna, i'tilasına, her tarafa yayılmasına... velhasıl feyizli tarihine ait birşeyler öğrenip bellemek arzusunda bulunmasın?...  32.50
  50
  %35
  indirim
  Basım Tarihi:
  2020
  Sayfa Sayı:
  596
  Dil:
  Türkçe
  Tedarik Süresi :
  48 Saatte Kargoya Teslim

  Her Müslümanın bağlı bulunduğu İslâm dini konusunda yeterli bilgi sahibi
  olması kendisi için bir borçtur. Din konusunda bilgi ise “İlmihal” (Herkesin
  durumuna göre gerekli olan bilgiler) adını alarak en önemli yeri tutar. Kişi,
  edindiği bilgilerle üzerine düşen dinî görevleri yerine getirmiş olacaktır.
  Elinizdeki bu eser, Fatih Dersiamlarından emekli Diyanet İşleri Reisi, merhum
  Ömer Nasuhi Bilmen’in, “Büyük İslâm İlmihali” adlı kıymetli çalışmasının
  sadeleştirilmesi ile meydana gelmiştir. Merhum Ömer Nasuhi Bilmen, eserin
  hazırlanması ile ilgili süreci şu şekilde aktarmaktadır:
  “Çeşitli görev ve hizmetlere ayrılmış olan din kardeşlerimizin dinî ihtiyaçlarını
  yeterince karşılayabilecek bir ‘İlmihal’ kitabı yazılmasını çok kimseler benden
  isteyerek bana başvurmuşlardı. Bunun üzerine kutsal dinimizin İtikada,
  temizliğe, ibadete, kerahiyet (hoş olmayan) ve istihsana (güzel olan şeylere),
  ahlâka dair hükümleri üzerinde ve bir kısım büyük peygamberlerin hayatları ile
  İslâm dininin tarihçesine ait, on kitaptan ibaret oldukça büyük bir ‘İlmihal’ kitabı
  yazmayı bir görev saydım. Yüce Allah’tan yardımlar dileyerek bu görevi yerine
  getirmeye başladım...  38
  75
  %50
  indirim
  Basım Tarihi:
  2017
  Sayfa Sayı:
  752
  Dil:
  Türkçe
  Tedarik Süresi :
  48 Saatte Kargoya Teslim

  Elinizdeki bu eser uzun yıllar İslam'a hizmet etmiş büyük devlet Osmanlı'nın bakiyesi, sonrasında gelecek karanlık günlerin aydınlığı, ömrünü hak yolunda tüketen, ulemayı laikiyle anlayıp gereğiyle şerh eden, eserleriyle Müslümanları doğruya irşat eden ve tüm halkın kalbinde ayrı bir tahtı olan Erzurumlu Merhum Ömer Nasuhi Bilmen tarafından kalem alınmıştır. Bu eser, uzun yıllar tüm Müslümanlar tarafından el kitabı olarak ilk müracaat edilen bir şaheser olmuştur. Fakat günümüzde eski lisanımızı anlamak bir hayli zorlaşmış olduğundan eserden gereği gibi faydalanma imkanı azalmıştır. Daha kolay anlaşılması için sadeleşirilmesi ve bir takım açıklamalar yapılması böylesine muhteşem bir eserin günümüz insanına hitap etmesine ve ellerden düşmemesine yardımcı olacaktır. Her Müslümanın günlük hayatında karşılaşabileceği önemli meseleleri ihtiva eden bu eser, Merhum büyük alim Ömer Nasuhi Bilmen gibi büyük bir şahsiyetin kaleminden öğrenmelerine yardımcı olması gayesiyle sadeleştirilerek tüm Müslümanların hizmetine sunulmuştur. Allah Teala, gereği gibi anlayıp amel etmeyi müyesser kılsın..  42
  60
  %30
  indirim
  Kategori:
  Basım Tarihi:
  2013
  Sayfa Sayı:
  624
  Dil:
  Türkçe
  Tedarik Süresi :
  48 Saatte Kargoya Teslim

  İlmihaller insanların birbirlerine, topluma ve Allah Teâlâ’ya karşı olan davranışlarını, İslâm dininin açıkladığı şekilde anlatan kitaplardır. Günlük yaşantımızı ve ibadetlerimizi düzenleyen temel dinî bilgileri verirler.

   

  İslâm’ın inanç, ibadet ve günlük yaşayışa ilişkin hükümlerini bilmek her müslümanın görevidir. Müslümanca bir hayat için gerekli olan hukukî esaslar ilmihal kitapları ile öğrenilegelmiştir. Bu kitaplarda belirtilen hukukî kurallar, insanların sosyal yaşantısına tesir eden dinî ve ahlâkî kurallarla birlikte bir bütünün parçasını oluşturur. Dolayısıyla bu topraklarda yaşayan insanların zihniyetini, kendini ifade tarzını, dünya görüşünü, kısaca doğasını tanımak isteyenler için en önemli kaynaklardan biri de ilmihal kitaplarıdır.

   

  Ömer Nasuhi Bilmen (v. 1971), ilmî fazileti ve ahlâkî üstünlüğü konusunda son dönem âlimlerinin üzerinde ittifak ettikleri bir isimdir. Hazırlamış olduğu Büyük İslâm İlmihali son elli yılda milyonlarca adet basılmıştır. Okuyucudan gördüğü talep, toplumun bu konudaki ihtiyacına cevap verdiği sonucunu doğurur. Eser Ehl-i sünnet inancına dayanır. Fıkhî hükümler güvenilir kaynaklardan çıkartılmıştır. Günlük ihtiyaçlar göz önüne alınarak insanların kolayca anlayabileceği şekilde hazırlanmıştır.

   

  Merhum Ali Fikri Yavuz hocaefendinin metindeki manaya sadık kalarak bugünkü nesillerin daha iyi anlamasını sağlayan sadeleştirmesi, Büyük İslâm İlmihali’ne olan talebi artırarak devam ettirmiştir.

   

  Semerkand yayıncılık olarak bizim izlediğimiz yol şöyledir:

   

  Kitabın sadeleştirilmiş hali aynen korunmuş, pek az yerde cümle düzeltmeleri dışında dil ve üslubuna karışılmamıştır.

   

  Açıklama yapılmasına lüzum görülen yerlerde dipnotlar halinde ve sıra numarasıyla açıklama notu konmuştur.

   

  Açıklamaların sonunda gerektiğinde konuyla ilgili kaynaklara da yer verilmiştir.

   

  İncelememizde faydalandığımız kaynak eserlerin geniş bir listesi de kitabın sonuna eklenmiştir. Böylelikle kaynak kitapları tanımak isteyen gayretli okuyucularımıza yardımcı olmak düşünülmüştür.

   

  Kitabın anlaşılır olması, güzel bir baskıyla okuyucularımıza sunulması için gerekli olan bütün teknik imkânlar kullanılmıştır.

   

  Gayret bizden, başarı yüce Allah’tandır.