koklerkitab@gmail.com
0535 574 22 26

  82
  150
  %46
  indirim
  Yayınevi:
  Basım Tarihi:
  2019 (25. Baskı)
  Sayfa Sayı:
  816
  Dil:
  Türkçe-Arapça
  Stok Durumu:
  stokta
  Tedarik Süresi :
  24 Saatte Kargoya Teslim

  (YİRMİ DÖRDÜNCÜ BASKIYA)
   
  ÖNSÖZ
   
  Değerli okurlar! Rabbimin izni ve sizlerin desteğiyle “Adım Adım Kur’an Dili”nin yirmi dördüncü baskısını yapmış bulunuyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi 18. baskıda konuların sonunda yer alan mealleri birkaç ayet dışında “Kur’an Tahlili” adlı eserimizdeki meallerle değiştirip yeniden düzenledik. Öğrencilerin daha iyi anlayabilmesi için mealde Kur’an’ın Arapça orjinaline sadık kalmaya gayret ettik.
   
  Okuyucu, kitapta her konuda tercümesi verilmiş cümle örneklerinin Arapça’sına bakarak Türkçe’sini, Türkçe’sine bakarak Arapça’sını söyleyecek hale geldiği zaman, o konuyu anlamış demektir. Bu seviyeye gelmek için yapılacak işlem; konuların ve kelimelerin bol bol tekrar edilmesidir. Alıştırmaların harfiyen tatbik edilmesi öğrenmeyi çabuklaştıracaktır.
  “Adım Adım Kur’an Dili”ni hazırlamaktaki asıl hedefimiz; Kur’ân’ı anlayarak okumaya zemin hazırlamaktır.
   
  YENİ ESERLERİMİZ:
  - Kur’an Tahlili
  - Kur’an Sözlüğü
  - Kur’an Ufku
  - Ezber Sureleri
  - Sıfırdan Arapça Öğreniyorum
   
  Kur’an Tahlili: Bu eser 9 ciltten oluşmaktadır. Fatiha suresinden Nas suresine kadar, kelime kelime anlam, irab, sözlük, toplu mana ve tefsir yapılmıştır. Kur’ân’ın her ayetinin altında o ayete ait “Sözlük”, ayetin her kelimesinin hemen altında ayrı ayrı Türkçe anlamı, onun altında da o kelimenin irabını (fiil, fâil, mef’ul vs. gibi dilbilgisi tahlilini) bulacaksınız. Yine ayetin hemen altında ise toplu meal ve altında “Açıklama” başlığı altında o ayetin tefsirini okuyacaksınız.
  Böylece Kur’ân-ı Kerîm deryasına dalacak, ayetlerin bugüne bakan yönlerini keşfe çıkacak ve ilmi çalışmanın zevkini tadacaksınız. Ayette belirtildiği gibi:
  “..Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 9)…
   
  Kur’an Sözlüğü: “Kur’an Tahlili” adlı eserimizde geçen ayetlerin sure ve ayet sırasıyla kelimeleri ve anlamları çıkartılarak sözlük haline getirilmiş ve bağımsız iki cilt halinde basılmıştır. Kur’an Sözlüğü Eserimizin, Kur’andaki kelime ve anlamlarının tamamını içermesi açısından Türkiye’deki ilk ve tek çalışma olduğunu söyleyebiliriz. 
   
  Kur’an Ufku: (Sözlük İlaveli İ’rablı Kur’an ve Meali) Kur’an Ufku eserimiz 3 ciltten oluşmaktadır.  Eserimizin içeriği, Fatiha’dan Nas suresine kadar Kur’an’ın kelime kalime anlamı, kelime altında özet i’rabı (grameri) ve toplu mealini içermektedir.  
   
  Ezber Sureleri: Bu eser, İlahiyat Fakülteleri, İmam Hatip Liseleri, Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapanların istifade edebileceği, özellikle Diyanet sınavlarına hazırlananların başucu kitabı olarak hazırlanmıştır. Bu eser, Kur’an Ufku eserimizin içinden seçilmiş sureler ve ayetler ve dualardan oluşmaktadır.
   
  Sıfırdan Arapça Öğreniyorum: Bu eser, “Adım Adım Kur’an Dili” okuyucularının kitabın taşınmasının zorluğundan dolayı, onun özeti olacak şekilde hazırlanmış ve basılmıştır. Eserin içeriği; grameri anlatan ana konularına dokunmadan genel cümle örnekleri ve alıştırmalarından bir kısmını kaldırıp onların yerine pratik Arapça ve okuma parçaları ile gramere ait bazı ilavelerden oluşmaktadır.
  Bu eser; İmam Hatip Liseleri, İmam Hatip Ortaokulları, İlahiyat Fakülteleri, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, özel kurslara devam eden öğrencileri ile, imkanı olmayıpta kendi kendine arapça öğrenmek isteyenlerin pratik ve kolay olarak kullanıp istifade edebilecekleri şekilde hazırlanmış ve basılmıştır.
   
  Günümüzde Arapça öğrenmek artık sadece vaktini bağışlamak kadar kolaydır.  Rabbimizin şu sözü sanki bugünü anlatmaktadır: “Andolsun biz Kur’ân’ı düşünenler için kolaylaştırdık, düşünen var mı?” (54/Kamer, 17).
   
  Bize ulaşan haberlerden, bu kitabın kendi kendine çalışanlarının da bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Okurlarımızın, tavsiye edilen metod ile, kitabı bitirdiklerinde başarıyı elde etmiş olduklarını duymak bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Fâtihâ, Yâsin, Tebâreke, Nebe, Bakara Sûresi’nin son iki ayeti (Âmenerrasûlü), Âyet’ül-Kürsî, Kıyâme, Fecr Sûresi ve aşağısı, namaz sureleri olarak bilinen kısa sûreler de dâhil olmak üzere, Kur’an’dan en fazla okunan sûreler tek tek kelime anlamları verilmek suretiyle kitabın sonunda kaydedilmesi gramer tatbikatını kolaylaştırmaktadır.
   
  Birinci baskının önsözünde de belirtiğimiz gibi, Arapça gramer kitaplarında genellikle sarf nahiv şeklinde sınıflandırma yapılarak, konu bütünlüğünü sağlama düşüncesiyle, henüz gramer kuralları anlatılmamış metinler zamanından önce verilmekte, bu durum ise Arapça’da belirli bir seviyesi olmayan okuyucuya hitap etmemektedir. Diğer taraftan, takip edilen bu metod Arapça’ya yeni başlayanları umutsuzluğa sürüklemekte, çoğunlukla da onların Arapça öğrenme heveslerini kırmaktadır. Biz bu durumu gözönünde tutarak, nevi şahsına münhasır bir metod olmak üzere, adım adım cümle kuruluşuna götüren yeni bir metodu ortaya koymaya çalıştık. Bunu yaparken, şu anda Arap ülkelerinin orta okul ve liselerinde okutulan gramer kitapları ve Arap dünyasında yayınlanmış olan ve bizim bibliyografyada bir kısmını zikrettiğimiz, pekçok kitap üzerinde çalıştık. Bu kitaplardan yeri geldikçe alıntılar ve tercümeler yaptık. Tercümede, Arapça cümlenin daha iyi anlaşılması amacıyla, kelime kelime ve birebir çeviri yaptık.. Biz bu eserde dersleri işlerken esas olarak metin bütünlüğünü değil, onun yerine dersin anlaşılmasını hedefledik.  Konuların sonunda yer alan bol cümle örnekleri, yine konuyla ilgili ayetler ve ayrıca alıştırmalarla bilgilerin pekiştirilmesini sağlamaya çalıştık.
   
  Bu kitapta tüm gramer konularını kapsayacak şekilde 1300’e yakın ayet incelenmiş, böylece geriye kalan tüm Kur’an âyetlerinin de anlaşılmasına zemin hazırlanmaya çalışılmıştır..
   
  Aslında bu kitabın öğrenci tarafından daha büyük bir ilgi ile takip edilebilmesi için resim vb. şeyler ilâve edilebilir, boyutları da küçültülebilirdi. Fakat o takdirde kitabın hacmi yedi sekiz cilde ulaşacak, bu durumda ise maliyetler artacak ve okuyucunun alım gücü zorlanacaktı. Bu nedenle kitap, çok yoğun bilgi içermesine karşın, tek ciltten oluşmuş bulunmaktadır. CD ilâvesinde alıştırmaların cevapları da yer almaktadır. Dost Tv’den yayınlanan “Adım Adım Kur’an Dili” programında da kitap ders şeklinde 60 program halinde işlenmiş, sonradan yayınevi tarafından Adım Adım Kur’an Dili DVD Seti olarak 20 DVD şeklinde okuyuculara sunulmuştur.
   
  Sonuçta, bu kitabı alıştırmalarını yapmak suretiyle tamamiyle çalışan bir kimse, bir en fazla iki senede, yaklaşık olarak beş bin kelime öğrenecektir. Bu durumda da, Arapça yazılmış kitapları, dergileri, gazeteleri genel olarak anlayabilecek, bilemediği kelimeleri de sözlükten bakmak suretiyle, tercümeler yapabilecektir. Diğer taraftan, Arapça yayınları dinlemek ve imkân buldukça Arapça konuşan kimselerle pratik yapmak suretiyle de kendisini ifade edecek kadar Arapça konuşabilecektir. 
   
  Çalışmak bizden, yardım Allah’tandır...
   
  Bu bir kitabı çalışmakla hem Allah’ın kitabını anlamaya, hem konuşmaya  başlıyorsak doğrusu bu, ucunda böylesine kocaman nimetler bulunduğu için az bir çabadır.
   
  Bu eserler hepimizin dünya ve âhiret saadetine vesile olur inşaallah… Şahsen ben hayatımın en mutlu saatlerini Kur’an başında inceleme yaparken geçirdiğimi itiraf ediyorum.
   
  Rabbimin hepimizi ilmiyle âmil Kur’ân âlimi yapması ve Kur’ân’ın hepimizin ışığı olması duasıyla…
   

       
     Yrd. Doç. Dr. Neclâ Yasdıman
  Kasım 2017 İZMİR